Mikä on Kestävän kaivostoiminnan verkosto?

Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Koska fokus on itsesääntelyssä, verkostossa ei korostu viranomaisten rooli, vaan yhteistyö teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamista ja käyttöön ottamista. Yhteistyön tuloksena syntyy konkreettisia toimintamalleja, raportteja ja muita keinoja, jotka auttavat kaivosteollisuutta toimimaan vastuullisemmin.

2.3.2021

Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä käyntiin

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on aloittanut kestävän malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän käyttöönoton jo käynnissä olevan kaivosvastuujärjestelmän lisäksi. Malminetsinnän vastuullisuusärjestelmän kolme arviointityökalua kattavat ympäristön, ty …

28.1.2021

Towards Sustainable Mining: Made in Canada, Going Global

The Mining Association of Canada (MAC) and a growing list of national mining associations that began with FinnMin are leading in sustainable mining practices through the Towards Sustainable Mining® (TSM) program. First established in 2004, MA …

28.1.2021

Kokemuksia standardeista

Elämme maailmassa vahvaa kestävyysvajetta luonnonvarojen ylikulutuksen myötä. WWF on pitkään tehnyt töitä kestävämmän tuotannon ja kulutuksen puolesta monella eri rintamalla. Metsätalouden kestävyyttä edistämään luotiin jo 1990 luvulla ympäristöjärjest …

28.1.2021

TSM:stä akkumineraalien kaivostuotannon vastuullisuusjärjestelmä

Menestyvän kaivostoiminnan kannalta on paikallisen hyväksynnän saaminen tärkeä tavoite. Asiakkaiden hyväksyntä on ehdoton edellytys. Kaivostoiminnan vastuullisuusjärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden …

24.11.2020

Kaivosten itsearviointi: Työturvallisuus ja sidosryhmäyhteistyö kunnossa, vesien hallinnassa parannettavaa

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on kaivosalan yhtöiden ja alan sidosryhmien yhteistyöfoorumi. Verkoston tavoiteena on jakaa tietoja ja kokemuksia sekä kehittää kotimaisten kaivosten toimintatapoja entistä vastuullisemmiksi. Verkosto on laatinut vastu …

10.9.2020

Kestävä kaivosteollisuus ei synny itsestään

Kaivosvesien hallinnassa on päästävä suljettuun kiertoon, jossa mitään ei valu luontoon. Aikoinaan Outokumpu Oy:n liekkisulatusmenetelmä oli kaivosalalla mullistava keksintö. Suomalaisen teknologian uskoisi jo löytävän kustannustehokkaita ratkaisuja my …

Siirry arkistoon »