Mikä on Kestävän kaivostoiminnan verkosto?

Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Koska fokus on itsesääntelyssä, verkostossa ei korostu viranomaisten rooli, vaan yhteistyö teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamista ja käyttöön ottamista. Yhteistyön tuloksena syntyy konkreettisia toimintamalleja, raportteja ja muita keinoja, jotka auttavat kaivosteollisuutta toimimaan vastuullisemmin.

14.9.2023

TSM Suomi vahvistamaan kaivosteollisuuden vastuullisuustyötä

Kestävän kaivostoiminnan verkoston myötä käyttöön otetun Towards Sustainable Mining -standardin mukainen vastuullisuusjärjestelmä ja Suomessa kehitetty yhteiskuntavastuuraportointi ovat rakentaneet pohjan kaivosalan vastuullisuustyölle ja sen mittaamis …

15.9.2022

Kestävän kaivostoiminnan verkoston keskustelutilaisuudet tuovat kaivokset ja kuntalaiset saman pöydän ääreen Rovaniemellä, Sodankylässä ja Sotkamossa

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjestää keskustelutilaisuuksien kiertueen Pohjois-Suomessa. ”Kiertueella tuomme pohjoisen Suomen kaivosalan toimijoita keskustelemaan alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Kaikille avoimet tilaisuudet järjestetään …

8.8.2022

Ilmastonmuutoksen hallinnan työkalu päivitetty

Anita Alajoutsijärven johtama työryhmä on valmistellut päivityksen vanhentuneeseen Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt -työkalun. Verkoston hallitus on hyväksynyt uuden version, jonka nimi on päivitetty Ilmastonmuutoksen hallinnan työkaluksi. Uu …

29.6.2022

Kaivosvastuujärjestelmän tulokset valmiina

Kestävän kaivostoiminnan verkoston ylläpitämä kaivosvastuujärjestelmä mittaa, mille tasolle sitä käyttävät kaivokset asettuvat seitsemällä eri toiminta-alueella. Viiden kaivoksen tulokset julkaistaan nyt toista kertaa. Tulokset ovat vertailukelpoisia e …

9.5.2022

Yhteiskuntavastuuraportit julkaistu

Kestävän kaivostoiminnan verkoston vastuullisuusjärjestelmien käyttäjät julkaisevat vuosittain yhteiskuntavastuuraportin. Raporteissa annetaan kattavasti tietoa yhtiöiden vaikutuksesta ympäröivään yhteiskuntaan. Niissä annetaan avainlukuja mm. ympärist …

24.2.2022

Malminetsinnän vastuujärjestelmä on uudistettu

Kestävän kaivostoiminnan verkoston uudistettu malminetsinnän vastuujärjestelmä on valmis malminetsintäyhtiöiden käyttöönottoa varten. Järjestelmää on selkeytetty aikaisempiin versioiden nähden. Uusi sisältö valmisteltiin sidosryhmien kanssa vuoden 2021 …

Siirry arkistoon »