Kaivosvastuujärjestelmä: Arviointityökalut

Arviointityökalut

Kaivosvastuujärjestelmä sisältää kahdeksan arviointityökalua, joilla on omat tasoluokituksensa ja arviointiperusteensa. Tasoluokitus on jaettu viiteen luokkaan, joista alin C-luokka edustaa Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä. Ajantasaiset arviointityökalut löytyvät alla olevista linkeistä:

Sidosryhmäyhteistyö

Luonnon monimuotoisuuden hallinta

Rikastushiekan hallinta

Vesienhallinta

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt *

Ilmastonmuutoksen hallinta *

Työterveys ja -turvallisuus

Kriisinhallinta

Kaivoksen sulkeminen

*Yhtiöt raportoivat itsearviointitulokset Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen hallinnan arviointityökalun mukaisesti vielä keväällä 2023. Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalun mukainen itsearviointi suoritetaan sisäisesti keväällä 2023. Keväästä 2024 lähtien Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalu korvaa Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen hallinnan arviointityökalun. Yhtiö voi halutessaan raportoida jo keväällä 2023 vain Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalun itsearvioinnin mukaiset tulokset.