Kaivosvastuujärjestelmä: Arviointityökalut

Arviointityökalut

Kestävän kaivostoiminnan verkosto hyväksyi 6.11.2015 kanadalaiseen Towards Sustainable Mining -järjestelmään perustuvan vastuullisuusjärjestelmän. Kaivosvastuujärjestelmä sisältää kahdeksan arviointityökalua, jotka päivitettiin 23.11.2016 pidetyssä kokouksessa. Korjatut versiot löytyvät alla olevista linkeistä:

Sidosryhmäyhteistyö

Luonnon monimuotoisuuden hallinta

Rikastushiekan hallinta

Vesienhallinta

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt

Työterveys ja -turvallisuus

Kriisinhallinta

Kaivoksen sulkeminen