Kaivosvastuujärjestelmä: Arviointityökalut

Arviointityökalut

Kaivosvastuujärjestelmä sisältää kahdeksan arviointityökalua, joilla on omat tasoluokituksensa ja arviointiperusteensa. Tasoluokitus on jaettu viiteen luokkaan, joista alin C-luokka edustaa Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä. Ajantasaiset arviointityökalut löytyvät alla olevista linkeistä:

Sidosryhmäyhteistyö

Luonnon monimuotoisuuden hallinta

Rikastushiekan hallinta

Vesienhallinta

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt

Työterveys ja -turvallisuus

Kriisinhallinta

Kaivoksen sulkeminen