Category: Uncategorized @fi

Verkosto hakee uutta pääsihteeriä

Kestävän kaivostoiminnan verkosto hakee uutta, osa-aikaista pääsihteeriä 1.9.2020 alkaen.

Pääsihteerin tehtävänä on edistää malminetsinnän ja kaivostoiminnan vastuullisuustyötä ja sidosryhmäsuhteita, johtaa verkoston toimintaa sekä kehittää verkoston tunnettuutta ja viestintää .

Verkosto on mukana kehitystyössä, jotka liittyvät kestäväänkaivostoimintaan ja luonnonvarojen käyttöön. Verkosto vastaakaivosten ja malminetsinnän vastuustandardeistaja niiden raportoinnista. 

Toivomme hakijalta hyvää yleiskuvaa vastuullisuuskysymyksistä sekä tuntemusta luonnonvarasektorin alalta. Toimit luontevastieri sidosryhmien ja yritysten kanssa. Verkostojen fasilitointi on sinulle tuttua ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Olet hyvä jäsentämään tietoa ja osaat tuottaa sujuvaa tekstiä. Sinulla on kyky työskennellä sekä suomen että englannin kielellä.

Verkosto toimii hallinnollisesti Kaivosteollisuus ry:n yhteydessä. Tehtävä on Helsingissä, mutta sopimuksen mukaan sitä voi hoitaa myös muulta paikkakunnalta.  

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan 10.5.2020 mennessä oheisen linkin kautta. Pääsihteerin valitsee Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallitus.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela, soittopyynnöt tekstiviestinä 040 533 2848 tai email pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi

Kuva: Verkoston perustamiskokous Tytyrin kaivoksella toukokuussa 2014.

Itsearvioinnin raportoinnista ohjeistus kaivosyhtiöille

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on pyytänyt kaivosvastuujärjestelmää toteuttavia yrityksiä toimittamaan kaivosten itsearviointien tulokset verkoston hallitukselle syksyn alkuun mennessä. Verkosto lähetti kaivosyhtiöille viestin itsearviointien laatimisesta tammikuun alussa.

Itsearvioidut tulokset on todennettava kolmen vuoden välein ulkopuolisen sertifiointiyhteisön toimesta. Todentamispalveluja tarjoaa tällä hetkellä neljä yritystä, joilla on verkoston vaatima pätevyys kaivosvastuujärjestelmän todentamiseen.

Lisätietoja ja tausta-aineistot: itsearviointeja koskeva ohjeistus, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa koskeva lyhennetty itsearvioinnin tarkistuslista sekä todentamispalveluja koskevat ohjeet.

Active work required on energy transition and raw materials supply

The Finnish Network for Sustainable Mining organised a high-level seminar on European Raw Materials in the 2020s. The event was held in Helsinki on 15 October, and it brought together leading experts and decision-makers representing different nationalities and policy sectors.

The common denominator among the speakers was how to provide the necessary legal framework and raw materials required by the energy transition, while securing social and environmental sustainablity to achieve low-carbon objectives.

A lot of work needs to be done in the fields of research, traceability of commodities and policy planning to ensure a stable regulatory framework, which would allow long-term investment perspectives in Europe. It remains clear, however, that these challenges cannot be outsourced to third countries but that Europe should take additional responsibility in raw materials production to ensure different aspects of sustainability.

Presentations were made by MEP Sirpa Pietikäinen (pre-recorded video), Director Corina Hebestreit from Euromines, EU Government Affairs Manager Fabrice Stassin from Umicore, Permanent Secretary Hannele Pokka from the Finnish Ministry of the Environment, Conservation Director Jouni Nissinen from the Finnish Association for Nature Conservation, Head of Unit Bettina Doeser from DG ENV at the European Commission (live recording), Legal Adviser Erja Werdi from the Finnish Ministry of the Environment, Minister of Economic Affairs Katri Kulmuni (live recording), and President of Eurometaux and CEO of Boliden Mikael Staffas.

The seminar was broadcasted and recorded so that it could be followed also from distance. The recordings of each of the presentations can be downloaded from the following link.

International seminar on raw materials in Helsinki

The Finnish Network for Sustainable Mining organises a half-a-day seminar on European Raw Materials in the 2020s. The event will be held at the Oodi Central Library in Helsinki on Tuesday 15 October at 9-12 hrs Finnish time (at 8-11 hrs Brussels time). You can register through the following link.

For those who cannot participate but would like to follow the seminar from distance, you can join the event through an external link. It will be opened 15 minutes before the beginning of the seminar.

Background information on energy transition and raw materials demand can be downloaded here.

Guiding principles of Finnish mining standard available in English

The Finnish Network for Sustainable Mining has approved the guiding principles to its sustainability standard for mining. The document has now been translated into English and is freely available from its webpages.

The network will now concentrate on the implementation of the new standard. Some 15 mining companies operating in Finland have pledged to start phasing in the standard.

The network will organise on 23 March a training course on the implementation of two key protocols, water and tailings management. Similar events are scheduled on further protocols later in the year.

Kaivosverkoston uutisia

 


     

Uutiskirje 2/2016                   11.4.2016       
Kestävän kaivostoiminnan verkoston uutiskirje sisältää tuoretta, tiivistä tietoa kaivosalalta.

Kaivosvastuuseminaari Oulussa 26.5.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjestää toukokuussa yleisötilaisuuden kaivostoiminnasta ja luonnonvarojen käytöstä pohjoisessa. Tilaisuus järjestetään Pohjoinen teollisuus –messutapahtuman yhteydessä Ouluhallissa torstaina 26.5. klo 9.30-12.30.

Seminaarin alustajina toimivat Kaivosteollisuus ry:n puheenjohtaja Teija Kankaanpää, puheenjohtaja Ville Niinistö (Vihreät), kansanedustaja Pirkko Mattila (Perussuomalaiset), Merja Vehkaperä (Keskusta), toiminnanjohtaja Anne Ollila (Paliskuntain yhdistys) ja puheenjohtaja Risto Sulkava (Suomen luonnonsuojeluliitto).

Alustusten jälkeen järjestetään paneelikeskustelu, johon osallistuu myös GTK:n erikoisasiantuntija Kimmo Pietikäinen. Lisäksi kansanedustaja Hanna Halmeenpää korvaa paneelissa Ville Niinistön.

Tilaisuuden avaa professori Saija Luukkanen, Oulu Mining Schoolin johtaja. Fasilitaattorina toimii Kaleva-lehden vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen.

Ilmoittautuminen pe 29.4. mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/kaivosvastuuseminaari

Lisätietoja:  Juha Nyholm, puh: 050 585 4727, s-posti: juha.nyholm@expomark.fi ja Eero Yrjö-Koskinen, puh: 050 347 8778, s-posti: eyk@kaivosvastuu.fi

Kuva: Tuula Sjöstedt, Sitra

Verkosto esittäytyi Ruotsin kaivosteollisuudelle

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on käynyt kahteen otteeseen esittäytymässä Tukholmassa.  Viime marraskuussa verkoston puheenjohtaja, kansliapäällikkö Hannele Pokka (kuvassa) osallistui SveMinin vuosikoukseen, jossa hän esitteli verkoston toimintaa. Huhtikuun alussa verkoston pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen kävi puolestaan SveMinin ympäristöjaoston kokouksessa kertomassa verkoston aikaansaannoksista.

Ympäristöjaoston kokoukseen osallistui kuusi vastuullisuusasiantuntijaa ruotsalaisista kaivosyhtiöistä. Kaivosvastuujärjestelmän esittelyn jälkeen kokouksessa käytiin keskustelu verkoston tarjoamasta lisäarvosta kaivosyhtiöille.

Ruotsin kaivosteollisuus harkitsee kaivosvastuujärjestelmän käyttöönottoa, mikäli sen ympärille saadaan rakennettua Suomen kaltainen kaivosalan ja sen keskeisiä sidosryhmiä koskeva verkosto. Lisätietoja: Lars-Ã…ke Lindahl, SveMinin ympäristö- ja EU-asioista vastaava johtaja, puh: +46 70 588 81 48, s-posti: lars-ake.lindahl@svemin.se

Kuva: Anders Lundkvist, SveMin

Kaivosvastuujärjestelmän koulutukset käynnistyivät

Kaivosverkosto käynnisti maaliskuun lopulla kaivosvastuujärjestelmän käyttöä koskevat koulutukset. Ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui edustajia kaikkiaan 12 kaivosalan yrityksestä sekä kahdesta sertifiointiyhteisöstä.

Edustettuina olivat Nordkalk (Parainen), Dragon Mining, Endomines (Pampalo), First Quantum Minerals (Kevitsa), Yara (Siilinjärvi), Agnico Eagle (Kittilä), Pyhäsalmi Mine, Terrafame (Talvivaara), Boliden (Kylylahti), Anglo American (Sakatti), Outokumpu (Kemi) ja Mawson (Rompas) sekä Inspecta Sertifiointi ja DQS Finland. Keliberin (Kaustinen) edustaja ei päässyt tällä kertaa paikalle, mutta osallistuu jatkossa kaivosvastuujärjestelmää koskevaan koulutukseen.

Koulutustilaisuudesta vastasivat Teollisuustaito Oy:n asiantuntijat Silja Keränen (energiatehokkuus ja ilmastopäästöt) ja Kare Lappalainen (työterveys ja -turvallisuus). Alustusten ohella koulutukseen sisältyi ryhmätöitä kaivosvastuujärjestelmän arviointityökalujen läpikäymisen helpottamiseksi. Lisäksi Mining Association of Canadan vastuullisuusjohtaja Tara Shea esitteli Kanadan kokemuksia Suomen kaivosvastuujärjestelmän perustana olevasta Towards Sustainable Mining -järjestelmästä.

Koulutustilaisuudet jatkuvat 19.5. (sidosryhmäyhteistyö, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kriisinhallinta), 15.9. (rikastushiekan hallinta ja vesienhallinta) ja 27.10. (kaivosten sulkeminen ja kaivosvastuujärjestelmän toimeenpanoa koskeva palaute) järjestettävillä tapahtumilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kaivosvastuujärjestelmän koulutusta 30.000 eurolla. Toiveena on että ajan myötä kaikki Suomessa toimivat kaivosyritykset liittyvät kaivosvastuujärjestelmän piiriin.

Kuva: Marko Mannila, Teknologiateollisuus ry.

KESTÄVÄN KAIVOSTOIMINNAN VERKOSTO
Finnish Network for Sustainable Mining

Vuonna 2014 perustettu Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Toiminnan painopiste on itsesääntelyssä sekä yhteistyössä teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkostoon kuuluvat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Paliskuntain yhdistys, Metallityöväen liitto, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Suomen Kuntaliitto, Lapin liitto, Metallinjalostajat ry. ja Kaivosteollisuus ry.

Pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen
eyk@kaivosvastuu.fi
Copyright © 2016  Kestävän kaivostoiminnan verkosto. Kaikki oikeudet pidetään.