Todentaminen

Kaivosvastuujärjestelmän itsearviointien tulokset todennetaan kolmen vuoden välein. Todentajina voivat toimia vain pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet ja Verkoston hyväksymät henkilöt. Lista todentamispalvelun tarjoajista on saatavilla Verkoston pääsihteeriltä. Todentamispalvelun ohjeistus löytyy alla olevasta linkistä. 

Kaivosyhtiöt tilaavat itsearviointitulosten todentamisen palveluntarjoajilta ja huolehtivat, että todentamiselle on varattu riittävästi aikaa ennen tulosten toimittamista Verkostolle.  

Todentajille järjestetään pätevöitymis- ja kertauskoulutusta kysynnän mukaan.