Kaivosvastuujärjestelmä: Toimintakehys

Kuva: Tuula Sjöstedt / Sitra

Toimintaperiaatteet

Kaivosverkoston hallitus vahvisti 16.2.2017 kaivosvastuujärjestelmän toimintaperiaatteet, jotka toimivat ohjenuorana järjestelmän arviointityökaluja sovellettaessa.