Verkoston periaatteina ovat avoimuus, luottamus ja yhteistyö

Kuva: Tuula Sjöstedt / Sitra

Mikä on kestävän kaivostoiminnan verkosto?

Kaivostoiminta on kasvu-uralla, ja sen merkitys on Suomelle suuri. Kasvun myötä myös vastuullisuuden merkitys korostuu. Kestävän kaivostoiminnan verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi. Verkoston visiossa Suomi kehittyy kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi, jossa ala huomioi luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot.

Vuosikertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017