Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Kuva: Timo Matikainen / Sitra

Jäsenet

1) Yhteistyösitoumuksen allekirjoittaneet:

 • Kaivosteollisuus ry
 • Metallityöväen Liitto ry
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Suomen Kuntaliitto
 • Lapin liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 • Paliskuntain yhdistys
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • WWF
 • Metallinjalostajat ry
 • Sitra

Nämä ovat edustettuina verkoston hallituksessa (pl. Sitra). Kaivosteollisuus ry:n edustajina (tai varaedustajina) toimii kaivosyrityksiä (Pyhäsalmi Mine Oy, Agnico Eagle Finland Oy, FQM Kevitsa Mining Oy ja Anglo American Exploration).

2) Mukana työryhmien toiminnassa (osa on myös hallituksessa/ydinryhmässä):

 • Suomen Kuntaliitto
 • AA Sakatti Mining Oy (Anglo American)
 • Pyhäsalmi Mine Oy
 • WWF
 • Paliskuntain yhdistys
 • Lapin liitto
 • Boliden Kevitsa Mining Oy
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Metallityöväen liitto ry
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • Saamelaiskäräjät
 • Agnico Eagle Finland Oy
 • Endomines AB
 • Sotkamo Silver Oy
 • Dragon Mining Oy
 • Maan ystävät ry
 • Yara Suomi Oy
 • Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos
 • Mawson Oy
 • Nordkalk Oy Ab
 • Teknologiateollisuus ry (Metallinjalostajat)
 • Geologian tutkimuskeskus GTK
 • Oy Terrekta Ab