Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Kuva: Timo Matikainen / Sitra

Jäsenet

Yhteistyösitoumuksen allekirjoittaneet:

 • Kaivosteollisuus ry
 • Teollisuusliitto ry
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Suomen Kuntaliitto
 • Lapin liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 • Paliskuntain yhdistys
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • WWF
 • Metallinjalostajat ry
 • Sitra

Näistä Paliskuntain yhdistys, MTK, WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Teollisuusliitto, Kuntaliitto ja Kaivosteollisuus ry ovat edustettuina verkoston hallituksessa. Kaivosteollisuus ry:n edustajina (tai varaedustajina) toimii kaivosyrityksiä (Pyhäsalmi Mine Oy, Agnico Eagle Finland Oy, FQM Boliden Kevitsa Oy ja Anglo American Exploration).