Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Kuva: Timo Matikainen / Sitra

Jäsenet

Yhteistyösitoumuksen allekirjoittaneet:

 • Kaivosteollisuus ry
 • Teollisuusliitto ry
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Suomen Kuntaliitto
 • Lapin liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
 • Metsähallitus
 • Paliskuntain yhdistys
 • WWF
 • Metallinjalostajat ry
 • Sitra

Näistä Paliskuntain yhdistys, Metsähallitus, MTK, WWF, Teollisuusliitto, Kuntaliitto ja Kaivosteollisuus ry ovat edustettuina verkoston hallituksessa. Kaivosteollisuus ry:n edustajina (tai varaedustajina) toimii kaivosyrityksiä (Agnico Eagle Finland Oy, AA Sakatti Mining Oy, Terrafame Oy ja Yara Oy).