2014 FinnAust Mining Finland Oy

Kuvaus yrityksestä

 

FinnAust Mining Finland Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Sen omistaa FinnAust Mining Plc, jonka kotipaikka sijaitsee Lontoossa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.

//

Toiminta-alue: Joensuu, Outokumpu, Enonkoski

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Urpo Kuronen
ukuronen@finnaust.fi
040 483 8510

Yritys lukuina 2014

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 5 607 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 5
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Outokumpu 40 %, Kuopio 20 %, Turku 20 %, Parainen 20 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei raportoitu

Tietoa malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy:llä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 5 607 hehtaaria (65 kappaletta). Yrityksellä on valtaus tai se harjoittaa malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Hälvälä, Teyrisuo, Kokonvaara, Tikkala, Maljasalmi, Kumpu, Makkola, Petäinen, Hammaslahti, Haaponiemi, Kettukumpu, Hietajärvi, Rauta, Sola, Kuusjärvi sekä Hammaslahti. FinnAust Mining Finland Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, uranäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja. Syväkairausta tehtiin vuonna 2014 noin 11 kilometriä. Yrityksellä on yksi valituksen alainen lupa malminetsintäalueilla. Valituksen kohteena ovat Outokummun alueella sijaitsevat 10 valtausaluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 814,37 hehtaaria. Päällekkäisyys paliskuntien kanssa: 0 hehtaaria Malminetsintälupa-alueilta etsittävät pääasialliset malmit: Kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni), koboltti (Co), kulta (Au), hopea (Ag) Arvioitu jäljellä oleva etsinnän kesto: 0-5 vuotta

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella Ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä Ei
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) Ei
 • Mittaukset pölylle Ei
 • Mittaukset melulle Ei
 • Mittaukset tärinälle Ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty Ei
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014) Ei
 • Ympäristövakuudet olemassa On

Keskeiset tunnusluvut:

Yritys ei raportoinut ympäristölukujaan vuodelta 2014.

Henkilöstö ja turvallisuus

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: –
 • Sairauspoissaolot: –
 • Tapaturmataajuus: 1 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johta-
 • neet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja maaseutuelinkeinojen harjoittajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu malminetsintätyön suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys järjestää sidosryhmille informaatiotilaisuuksia ja muita tapaamisia epäsäännöllisin väliajoin
 • Yrityksen toiminnasta tiedotetaan sidosryhmille muun muassa paikallislehden kautta
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Ei raportoitu