2020 Magnus Minerals

Kuvaus yrityksestä

Magnus Minerals Oy on vuonna 2006 perustettu yksityinen suomalainen malminetsintäyhtiö. Malminetsintähankkeidemme kohteina ovat mm. kupari-, nikkeli-, kulta- ja kobolttimalmit joita etsitään pääsääntöisesti yhteistyöprojekteissa alan muiden toimijoiden (esim. Boliden, FQM) kanssa. Yhtiömme etsintäalueita sijaitsee mm. Itä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Kainuussa, kuitenkin niin että etsintöjemme pääpainoalueena on viime vuosina ollut Keski-Lappi.

//

Toiminta-alue: Koko Suomi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Juho Haverinen
046 6320130
Juho.haverinen@magnusminerals.fi

2020

  • Toiminnan aloitusvuosi: 2006
  • Omien työntekijöiden määrä: 12
  • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Oulu, Rovaniemi, Tampere, Sodankylä

Tietoa malminetsinnästä

Magnus Minerals Oy pyrkii käyttämään jo olemassaolevia tietoaineistoja hyödykseen etsinnässään. Historiallisen aineiston huolellinen läpikäynti useimmiten poistaa turhaa toistoa etsinnästä. Alkuvaiheen arkistotyön ja maastotunnustelujen jälkeen mielenkiintoisimmille alueille tehdään varausilmoitus, jolla pyritään varaamaan yhtiölle etuoikeus hakea varsinaista malminetsintälupaa. Varausvaiheen aikana pyritään rajaamaan malmipotentiaaliset alueet, joille jätetään malminetsintälupahakemus. Varausvaiheen töitä voivat olla esim. kallioperäkartoitus, vähäinen maaperänäytteenotto ja maastogeofysiikan mittaukset, kuten magnetometraus. Varsinaiset malminetsintätyöt alkavat vasta malminetsintäluvan tullessa voimaan. Tyypillisimmät lupavaiheen etsintätyöt ovat järjestyksessä keveimmästä raskaimpaan 1. Geofysiikan mittaukset ja kallioperän kartoitus 2. Pohjamoreeninäytteenottoa 3. Kallioperäkairausta. Malminetsintälupavaiheen työt ja suunnitelmat käydään läpi ennen töiden aloitusta viranomaisten sekä alueen tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yhtiömme ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla.
  • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 11 kpl, 254 892 ha
  • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 18 kpl, 14 677 ha
  • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 19 kpl, 18 135 ha
  • Malminetsintäkairaus: 5950 m
  • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 293 540€